V on-line katalogu najdete veškerý fond knihovny.

Nejprve zvolte v jakých dokumentech chcete vyhledávat. Tím, že vyberete pouze jeden druh dokumentů (např. "jen knihy") se vyhnete tomu, že se Vám budou ve výsledcích zobrazovat i ostatní dokumenty. Pokud nechcete specifikovat, zvolte "Vyhledávat ve všech dokumentech".

V počítači můžete najít knihy podle:

1) Autora - nejprve napište příjmení (u cizích autorek bez koncovek "ová" - např. Diekmannová - Diekmann)
2) Názvu knihy - stačí napsat jeho začátek - v přesném pořadí
3) Klíčového slova - je to jednoduchý termín, vyjadřující téma či obsah knihy - např. koně, Afrika, apod. Může jím být také
. jméno osoby - vždy ve tvaru příjmení, křestní jméno /Verne, Jules/
. udání času - 15. stol., 1989 apod.
. označení formy díla - slovníky, mapy, encyklopedie apod.

Při vyhledávání podle autorů a podle klíčových slov není třeba psát celé slovo. Stačí napsat jeho začátek a použít dalších kláves podle pokynů na obrazovce. Přes On-Line katalog lze požadované a vypůjčené knihy také REZERVOVAT (zde zadáte číslo Vaší průkazky a PIN - viz Vaše čtenářské konto).

Pro pokročilejší vyhledávání zvolte Kombinovaný dotaz.

Vysvětlivky k on-line katalogu:

prezenčně - výpůjčka pouze v knihovně (především čítárna, studovna)
absenčně - výpůjčka mimo knihovnu

Co znamenají signatury, které naleznete v našem On-Line katalogu:
M = oddělení pro děti a mládež
SK = sklad
PK = příruční knihovna
REG = regionální literatura


Vaše čtenářské konto:

Na svoje čtenářské konto v knihovně se můžete jednoduše podívat po zadání čísla svojí průkazky a kódu PIN. Jako kód PIN zadejte své datum narození ve tvaru RRMMDD (např. 690212 pro 12. února 1969). V aplikaci Vaše čtenářské konto můžete sledovat stav vašich výpůjček a rezervací, zkontrolovat si datum vaší poslední návštěvy, prolongovat výpůjčky a předejít tak placení upomínek. Využijte této služby a možnosti komunikovat s knihovnou na dálku.Kontakt


Městské kulturní středisko
Sídliště 710
374 01 Trhové Sviny
ředitel: František Herbst
účetní: Ing. Helena Švepešová
Tel.: 386 322 930
IČO: 00362930
e-mail: kultura@tsviny.cz

Taneční sál:
Jiří Čajan ml.
Tel.: 606 744 230
e-mail: meks@tsviny.cz

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je stanoven:
Ing. Bc. Petr Votruba, MBA, tel. 777 898 985, 777 902 666, e-mail: dpo@inkybe.cz
Institut kybernetické bezpečnosti, z.ú., Fügnerova 671, 373 41 Hluboká nad Vltavou
(IČ: 06417523), http://www.inkybe.cz, datová schránka: kr5uuzz.